Regulamin obiektu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany w celu zapewnienia wszystkim Gościom Sampella w pełni komfortowych warunków pobytu.
 2. Wszyscy Goście korzystający z apartamentu Sampella zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu upoważnia właścicieli Sampella do wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym.

§2 Zasady wynajmu – rezerwacja i meldunek

 1. Opłaty za wynajem apartamentu obowiązują zgodnie z ofertą cenową przedstawioną przed przyjazdem. Ustalona i zaakceptowana całkowita cena za pobyt jest należna bez względu na ewentualne skrócenie pobytu.
 2. Sezon wakacyjny obowiązuje od 15. czerwca do 13. września.
 3. W celu rezerwacji, należy wysłać maila na adres sampella.booking@gmail.com, w którym zawarte będą następujące informacje:

        a) Imię i nazwisko osoby rezerwującej

        b) Ilość osób i ich wiek

        c) Data i godzina planowanego przyjazdu i wyjazdu.

4. Poza sezonem wakacyjnym rezerwacje przyjmowane są na minimum 3 doby.

5. Rezerwacje  w sezonie wakacyjnym przyjmujemy w systemie tygodniowym od soboty do soboty. * Ewentualne odstępstwa od tej reguły są dopuszczalne w okresie pandemii COVID-19 w ramach  indywidualnych uzgodnień.

6. Potwierdzenie rezerwacji następuje po otrzymaniu maila zwrotnego, z załączonym dokumentem.

7. W terminie 2 dni od potwierdzenia rezerwacji mailowej należy wpłacić zadatek w wysokości 30% ceny pobytu lub całość kwoty, w celu ostatecznego potwierdzenia pobytu.

8. W przypadku wpłaty samego zadatku, płatności pozostałej kwoty należy dokonać przelewem bankowym najpóźniej na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem przyjazdu.

9. W momencie przyjazdu przedstawiciel właściciela apartamentu Sampella, przekaże komplet kluczy wraz z czipem systemu ochrony i pilotem do bram. W skład kompletu kluczy wchodzą:

        a) Klucz do drzwi wejściowych;

        b) Klucz do komórki lokatorskiej;

        c) Klucz na basen oraz do furtek wejściowych do obiektu;

        d) Klucz do klatki schodowej.

10. Goście są zobowiązani nie udostępniać kompletu kluczy, czipa oraz pilota osobom trzecim, a w dniu wyjazdu zwrócić oryginał kompletu. Za zgubienie klucza pobrana zostanie opłata €10, a zgubienie pilota lub chipa €30. Najemca zobowiązany jest zamykać apartament każdorazowo, gdy go opuszcza, nawet, gdy czyni to na chwilę.

11. W dniu przyjazdu przedstawiciel właściciela apartamentu pobierze od Klienta za pokwitowaniem, kaucję w wysokości €100 w gotówce.

12. Opłaty za wynajem apartamentu obowiązują zgodnie z tabelą przedstawioną na stronie internetowej Sampella. Goście mogą również uzyskać szczegółowe informacje korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie.

13. W dniu przyjazdu przedstawiciel właściciela apartamentu pobierze jednorazową opłatę za sprzątanie €85 w przypadku pobytu maksymalnie pięciorga gości oraz €98 w przypadku sześciu osób.

14. Ceny za apartament dotyczą czterech osób. Za każdą dodatkową osobę pobierana jest opłata €10. Maksymalnie w apartamencie może mieszkać sześć osób.

15. W przypadku pobytu więcej niż czterech osób dorosłych, dzieci do lat trzech śpią bezpłatnie.

16. Do ceny apartamentu doliczyć należy opłatę klimatyzacyjną, ustalaną przez lokalne władze. Jest to opłata stała, pobierana po przyjeździe razem z kaucją.

17. Odbiór kluczy do apartamentu jest możliwy od 09:00 do 21:00, po 21:00 do 24:00 pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości €10.

18. Goście mają możliwość przedłużenia swojego pobytu – taką chęć powinni zgłosić u właściciela na 48h przed upływem okresu wynajmu apartamentu. W takim przypadku obowiązująca jest aktualna na dany dzień tabela opłat. Przedłużenie rezerwacji następuje jedynie wówczas, gdy apartament nie został wcześniej zarezerwowany przez kolejnych Gości.

19. Właściciel Sampella zastrzega sobie możliwość odmówienia świadczenia usług oraz wynajmu apartamentu osobom, które w trakcie poprzedniego pobytu w sposób rażący nie przestrzegały postanowień Regulaminu.

§3 Zasady wynajmu – pobyt

 1. W apartamencie Sampella obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków odurzających oraz palenia papierosów, włącznie z balkonem.
 2. Cisza nocna obowiązuje między godziną 22:00 a 07:00.
 3. W okresie lipiec-sierpień, w godzinach od 14:00 do 16:00 obowiązuje cisza związana ze zwyczajowym czasem sjesty.
 4. Goście mają możliwość skorzystania z basenów, przestrzegając regulaminu obowiązującego na terenie obiektu i wywieszonego na furtkach wejścia na teren rekreacyjny. W szczególności należy przestrzegać zakazu spożywania alkoholu i posiłków.
 5. Goście mają także dostęp do:

        a) Wspólnej suszarni umieszczonej na dachu budynku;

        b) Placu zabaw dla dzieci;

        c) Wspólnego miejsca biesiadnego.

Korzystając z wyżej wymienionych miejsc należy przestrzegać regulaminów ich dotyczących.

6. Goście mają stały dostęp do prywatnej sieci Internet (Wi-Fi), wliczonej w cenę pobytu.

7. Goście mają do swojej dyspozycji jedno miejsce parkingowe, w podziemnym garażu oraz komórkę lokatorską. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu Gości. Klucz do komórki oraz pilot do garażu, znajdują się w komplecie otrzymanym w dniu przyjazdu.

8. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. 

§4 Odpowiedzialność

 1. Goście zobowiązani są do każdorazowego zamykania apartamentów w momencie ich opuszczania.
 2. Apartament Sampella wyposażony jest w system monitoringu i ochrony. Dwie kamery zakrywane są na czas pobytu gości. Istnieje możliwość aktywowania alarmu, podczas dłuższej nieobecności.
 3. Apartament Sampella nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 4. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w apartamencie. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia apartamentu jak ich utratę.
 5. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje wszystkich zniszczeń lub braków w wyposażeniu, Goście zobowiązują się pokryć różnicę pomiędzy kaucją, a faktycznymi kosztami.
 6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego wyposażenia apartamentu należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi właściciela oraz mailowo na adres  sampella.booking@gmail.com
 7. Apartament Sampella nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Przedstawiciel właściciela w trakcie trwania najmu jest do dyspozycji Gości przez 7 dni w tygodniu w godzinach 09:00 do 20:00 pod podanymi poniżej numerami telefonów:

Jazmin – język hiszpański i angielski

Marta – język polski i angielski

2. Właściciel i przedstawiciel właściciela zastrzega sobie możliwość nieodbierania telefonu, w przypadku wykonywania czynności zawodowych, z zapewnieniem kontaktu zwrotnego, w najbliższym, możliwym czasie.

3. Właściciel zobowiązuje się aby stan apartamentu i jego wyposażenie były zgodne z przedstawioną ofertą z dnia dokonania rezerwacji.

4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.

 

Życzymy miłego pobytu w apartamencie Sampella!